W 1999 roku został wprowadzony obowiązujący system emerytalny. Od tej pory mamy możliwość (i obowiązek) część przekazywanej składki do ZUS (dokładnie 7,3%) inwestować w otwartym funduszu emerytalnym. Od maja 2011 składka do OFE zostanie początkowo zmniejszona z 7,3 proc. do 2,3 proc., potem będzie stopniowo wzrastać, by w 2017 r. osiągnąć 3,5 proc. O co chodzi z tymi filarami?

I filarem określa się emeryturę którą dostaniemy z ZUS. Otwarte fundusze emerytalne (OFE) to II filar, natomiast wszystkie pozostałe formy długoterminowego oszczędzania na dodatkową emeryturę ( np. pracownicze programy emerytalne, ubezpieczenia na życie z opcją inwestycyjną, fundusze inwestycyjne, lokaty bankowe, inwestycje giełdowe itp.) nazywamy III filarem. Kto i kiedy musi zawrzeć umowę z OFE

Każda osoba, która zaczęła pierwszą pracę, lub rozpoczęła działalność gospodarczą powinna w ciągu siedmiu dni od powstania obowiązku ubezpieczenia, dokonać wyboru funduszu emerytalnego. W przypadku, gdy tego nie uczyni, ZUS wezwie ją do zawarcia takiej umowy. Jeśli mimo to nie podpisze umowy z żadnym OFE zostanie automatycznie przydzielona do losowania, w którym ZUS wylosuje jej fundusz. ZUS losuje spośród najlepszych funduszy na rynku, jednak nie może losować z trzech największych OFE, więc często losowanie może być niekorzystne.

Losowanie do OFE odbywa się dwa razy w roku: w ostatnim dniu roboczym stycznia (ostateczny termin wyboru OFE to 10 stycznia) i w ostatnim dniu roboczym lipca (ostateczny termin wyboru OFE to 10 lipca). Losowanie dotyczy osób urodzonych po 1968 roku, za które składki na ubezpieczenie emerytalne są odprowadzane, lub osoby te robią to same (prowadząc na przykład działalność gospodarczą).

Aktualnych i szczegółowych informacji odnośnie ubezpieczenia dowiesz się: