Jest to tak zwany wniosek akcyzowy AKC-U – dokonujemy zgłoszenia zakupu auta w czasie nie dłuższym niż 5 dni! Konieczność jego złożenia następuje po nabyciu pojazdu wewnątrzwspólnotowego. Dokonuje się tego w najbliższym Urzędzie Celnym, a jako podstawę do złożenia wniosku stanowią tu dokumenty:

  • umowa kupna sprzedaży lub faktura
  • wszystkie dokumenty samochodu
  • kserokopię kompletu dokumentów

Kwota do opodatkowania wyrażana jest w PLN, przy czym wartość po przecinku jest tu odrzucana, a nie zaokrąglana. Po dokonaniu zapłaty akcyzy, Naczelnik Urzędu Celnego ma obowiązek wystawić opłacającemu dokument potwierdzający uiszczenie opłaty akcyzowej – koszt 11 PLN. W dokumencie tym powinny być zawarte takie informacje jak numer VIN (identyfikacyjny pojazdu), rok produkcji oraz pojemność silnika.

AKC-U składa osoba, która sprowadziła pojazd. W przypadku zaniżenia kwoty za jakie auto zostało zakupione, Urząd Celny może wszcząć postępowanie mające na celu uzyskanie faktycznej podstawy opodatkowania. W przypadku pojazdów nowych (do 6 miesięcy) lub pojazdów, których przebieg nie przekroczył 6 tyś km, istnieje konieczność odprowadzenia podatku VAT w wysokości 23% oraz podatku akcyzowego. Opłata AKC-U (akcyzowa) musi nastąpić najpóźniej w dniu rejestracji samochodu.

Pobierz wniosek AKC-U