Wniosek VAT-24 składany jest w celu otrzymania zaświadczenia o braku konieczności zapłaty podatku VAT z tytułu nabycia pojazdu w Unii Europejskiej. Opłata skarbowa wynosi 160 zł. Po jej dokonaniu otrzymujemy VAT-25, czyli tzw. zaświadczenie zwalniające z konieczności odprowadzenia podatku VAT.

Podatku VAT nie muszą odprowadzać osoby, które sprowadziły auto starsze niż 6 miesięcy lub auto posiadające więcej przebiegu niż 6 tys. km. By złożyć wniosek VAT-24 musimy posiadać następujące dokumenty:

  • faktura lub umowa kupna – sprzedaży samochodu/pojazdu mechanicznego
  • dokumenty identyfikujące pojazd (dowód rejestracyjny), przebieg pojazdu
  • tłumaczenia dokumentów i ich kserokopie + dowód zapłaty akcyzy

Podczas składania wniosku należy posiadać przy sobie oryginalne dokumenty pojazdu, dla którego składamy wniosek.

Pobierz wniosek VAT-24