Formularze PCC-3 oraz PCC-3A możecie Państwo otrzymać w każdym Urzędzie podatkowym.

Sam formularz PCC-3 jest potrzebny w celu rozliczenia się z Urzędem Skarbowym po transakcji kupna pojazdu mechanicznego. Obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilno prawnych spoczywa tylko i wyłącznie na kupującym pojazd. To jak powinien być wypełniony druk PCC-3, zapewne widnieje w samym Urzędzie skarbowym. Wniosek sporządzony jest raczej zrozumiale, więc nie ma tu konieczności jego tłumaczenia.

Sytuacja z podatkiem ma się nieco inaczej w przypadku zamiany auta na inne. Wtedy to obie strony uiszczają opłatę od czynności cywilno prawnych. Odstępstwem jest to, że sprawy związane z dokonaniem opłaty skarbowej może załatwić jedna osoba. Nie ma konieczności osobistego złożenia wniosku PCC-3.

Co do formularza PCC-3A – jest to formularz uzupełniający. Wnosi się go, gdy na umowie jest więcej niż jedna osoba kupująca (współwłaściciel). Do pobrania w Urzędzie Skarbowym lub naszym serwisie.

Pamiętajcie Państwo, że formularz PCC-3 oraz PCC-3A warto mieć już przy sobie podczas spisywania umowy kupna – sprzedaży. Osoba pozbywająca się samochodu musi na nim złożyć własnoręczny podpis.


Pobierz formularz PCC

Pobierz formularz PCC-3A