Do spisania umowy kupna – sprzedaży samochodu, potrzebny jest dowód osobisty (kupującego jak i sprzedającego). W umowie powinniśmy zawrzeć przede wszystkim:

  • dane osobowe (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania)
  • serię i numer dowodu osobistego
  • nr PESEL
  • nr NIP

Jeśli chodzi o sam pojazd, powinniśmy podać jak najwięcej informacji:

  • marka i model
  • rok produkcji
  • nr rejestracyjny
  • nr identyfikacyjny pojazdu/VIN
  • pojemność silnika, kolor, pojemność silnika, itd.

Umowa kupna – sprzedaży musi być sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zatwierdzeniem transakcji jest tu własnoręczny podpis i odbiór dokumentów (dowód rejestracyjny, polisa OC i ewentualnie karta pojazdu). Jeśli właścicieli pojazdu jest więcej, należy do umowy kupna – sprzedaży wpisać wszystkie dane osobowe każdego z nich. O czym jeszcze warto pamiętać przy sporządzaniu umowy kupna – sprzedaży auta. Otóż, nie warto wpisywać zaniżonych kwot za pojazd mechaniczny w celu zmylenia Urzędu Skarbowego. Urzędy skarbowe posiadają własne taryfikatory/cenniki, wg których oszacują wartość pojazdu i na tej podstawie wyliczą podatek konieczny do odprowadzenia.

Nie ulegajcie namowie handlarzy, komisów samochodowych na gadkę typu „wpiszemy mniejszą kwotę to zapłaci pan/my mniejszy podatek”. Postępując w ten sposób możecie stać się ofiarą oszustwa ponieważ kupione auto może być uszkodzone (wada ukryta). Gdy przyjdzie już do cofnięcia transakcji, otrzymacie sumę pieniędzy zawartą w umowie kupna – sprzedaży, co może okazać się całkowicie nieopłacalne.

Dodatkowo kupując auto w Polsce, przy spisywaniu umowy kupna – sprzedaży, powinniście posiadać przy sobie zaświadczenie PCC-3 lub PCC-3A (kilku właścicieli). Sprzedający auto ma obowiązek złożyć na nim własnoręczny podpis, potwierdzający warunki umowy kupna – sprzedaży. Samo zaświadczenie będzie wam potrzebne w późniejszym czasie do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym.

Po sfinalizowaniu umowy kupna – sprzedaży, kupujący powinien w czasie nie dłuższym niż 30 dni, wypowiedzieć lub przedłużyć polisę OC samochodu w firmie ubezpieczeniowej, w której to auto było ubezpieczone. Dopiero wtedy, będzie mógł skorzystać z oferty nowego Ubezpieczyciela.

Podobna sytuacja dotyczy sprzedającego. Musi on z umową kupna – sprzedaży udać się do urzędu komunikacji, w celu zgłoszenia sprzedaży auta, a następnie stamtąd (z odpowiednio opieczętowaną umową) do Towarzystwa Ubezpieczeń – wypowiedzenie umowy. Z tytułu wypowiedzenia umowy OC przez kupującego samochód, sprzedający może ubiegać się o zwrot pieniędzy za pozostałe miesiące (pełne) niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Pobierz umowę zamiany

Pobierz umowę kupna sprzedaży