Własny dom lub mieszkanie to bardzo często dobytek całego życia. Włamanie lub pożar mogą go nas pozbawić w krótkim czasie. Dlatego lepiej pomyśleć o ubezpieczeniu z wyprzedzeniem, żeby nie być – jak to Polak – mądrym po szkodzie. Nieruchomość można ubezpieczyć od zdarzeń losowych czyli m. in. od:

  • pożaru
  • powodzi
  • zalania
  • trzęsienia ziemi
  • huraganu
  • uderzenia pioruna
  • wybuchu gazu
  • przepięcia instalacji elektrycznej

Ubezpieczeniem można objąć również skutki akcji ratowniczej przeprowadzonej np przez straż pożarną, która zgasi pożar, ale zaleje cały dom. Ochronę można rozszerzyć o ryzyko kradzieży i dewastacji.

Co możesz ubezpieczyć? Zarówno budynek wraz ze wszystkimi instalacjami i wykończeniem, szyby jak również ruchomości domowe takie jak m. in. meble, sprzęt RTV, AGD, komputer, rowery czyli przedmioty codziennego użytku.

Warto również pomyśleć o ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym, zwłaszcza jeśli mieszkamy w bloku, gdzie zdarzają się zalania.

Aktualnych i szczegółowych informacji odnośnie ubezpieczenia dowiesz się: