OC
AC
NNW
OFE
NA ŻYCIE
DOM I MIESZKANIE
PARTNERZY
KONTAKT

PCC
UMOWA
VAT-24
AKC-U
WYPOWIEDZ
OC

ryszardsztachelski
@wp.pl
660433370
UNIQA
HESTIA
GENERALI
COMPENSA
WARTA
BTA
HDI
TUW
INTER RISK
PZU
TUZ
GOTHAER
AXA
PROAMA
LIBERTY
ALLIANZ
Reaktywując przedwojenną tradycję wzajemności ubezpieczeniowej w lutym 1992 roku powstało Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.

Współtwórcami TUW TUW byli Fundacja Akcji Demokratycznej, Fundacja Pomocy Społecznej SOS , Fundacja Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych, Społeczna Fundacja Solidarność, a także Euresa zachodnio - europejski holding towarzystw ubezpieczeniowych.

16 marca 1992 roku Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW wystawiło pierwsza polisę. Tą właśnie datę uznano za początek działalności Towarzystwa w dziale ubezpieczeń majątkowych.

Działalność naszego Towarzystwa oparta jest na wzajemności i realizuje społeczno-ekonomiczną ideę „jeden za wszystkich wszyscy za jednego". Podstawowym celem naszego Towarzystwa jest zapewnienie pełnej i stosunkowo taniej ochrony ubezpieczeniowej dla Naszych Członków którzy tworzą Towarzystwo. Członkostwo w Towarzystwie uzyskuje się z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej, wpłacenia wpisowego, wykupienia udziałów, zawarcia z Towarzystwem umowy ubezpieczenia i opłacenia składki członkowskiej. W Towarzystwie istnieje CZŁONKOSTWO HONOROWE. Tytuł ten przyznawany jest przez Walne Zgromadzenie osobie która w szczególny sposób zasłużyła się dla Towarzystwa.

Dla zakładów ubezpieczeniowych zorganizowanych w formie spółki akcyjnej głównym celem jest maksymalizacja zysku akcjonariuszy. Wzajemnościowa działalność ubezpieczeniowa nie jest nastawiona na wytwarzanie zysku postawionego do dyspozycji akcjonariuszy lecz na zaspokojenie potrzeb osób ubezpieczonych. Każdy ubezpieczony członek Towarzystwa staje się jego współwłaścicielem. Oni też, dzięki ustawowym regulacjom mogą organizować się w Towarzystwie w grupy tworząc Związki Wzajemności Członkowskiej.

Istotą Związków Wzajemności Członkowskiej jest wspólnota interesów ich członków połączonych więzią terytorialną, zawodową bądź środowiskową. Członkowie Związków decydują o sposobie wykorzystania nadwyżki finansowej, którą mogą przeznaczyć na obniżenie składki lub inny wspólny cel. Zgodnie ze Statutem naszego Towarzystwa Związki Wzajemności Członkowskiej tworzą na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa Kurię Związkową posiadającą prawo głosu, a tym samym prawo do decydowania o losach Towarzystwa czyli o swoich losach. W naszym Towarzystwie w powołanych Związkach Wzajemności Członkowskiej korzystają z ochrony ubezpieczeniowej między innymi rolnicy, gminy, parafie, pielęgniarki.

Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie: www.tuw.pl