OC
AC
NNW
OFE
NA ŻYCIE
DOM I MIESZKANIE
PARTNERZY
KONTAKT

PCC
UMOWA
VAT-24
AKC-U
WYPOWIEDZ
OC

ryszardsztachelski
@wp.pl
660433370
UNIQA
HESTIA
GENERALI
COMPENSA
WARTA
BTA
HDI
TUW
INTER RISK
PZU
TUZ
GOTHAER
AXA
PROAMA
LIBERTY
ALLIANZ
Na przestrzeni dziesięcioleci Grupa Generali ewoluowała od podmiotu działającego niemal wyłącznie w branży ubezpieczeń (która nadal stanowi podstawowy obszar jej działalności) do międzynarodowej grupy funkcjonującej w wielu sektorach. W tym okresie stała się ona jedną z największych organizacji na świecie.

Grupa kieruje się stale ideą zaangażowania społecznego. W czasach, gdy zainteresowanie zagadnieniami ładu korporacyjnego stale wzrasta, jednym z najważniejszych podjętych przez nas zadań jest stworzenie modelu organizacyjnego dla spółek i Grupy, który umożliwi bardziej wydajne zarządzanie ryzykiem korporacyjnym.

Ponadto, jesteśmy przekonani, że niezbędne jest formalne ujęcie i przekazanie wszystkim naszym partnerom dokumentu zawierającego etyczne zasady przewodnie, które zawsze były podstawą naszych działań.

Kodeks ten stosuje się również do działalności spółek zależnych, z uwzględnieniem kulturowych i społecznych uwarunkować krajów, na terenie których działają. Grupa zamierza ustanowić relacje ze wszystkimi swoimi partnerami w oparciu o zasady wyrażone w tym Kodeksie.

U podstaw tego dokumentu leży długoterminowe zobowiązanie, które będzie budować etyczne fundamenty strategii Grupy i wspierać cele jej rozwoju biznesowego. Kodeks Etyczny obejmuje:

 • zasady przewodnie charakteryzujące system etyczny Grupy
 • wytyczne dotyczące relacji z partnerami
 • normy opisujące system kontroli, którego celem jest monitorowanie przestrzegania kodeksu etycznego oraz jego stałe doskonalenie

Z dniem 16.09.2008 r., po dopełnieniu wszystkich formalności, w tym uzyskaniu odpowiednich zgód ze strony polskich władz regulujących rynek ubezpieczeniowy, spółki Grupy Generali weszły w skład Generali PPF Holding.

Generali PPF Holding to:

 • 14 krajów
 • ponad 10 milionów Klientów
 • ponad 12 mld € aktywów w zarządzaniu
 • 2,6 mld € z przypisanej składki w 2006 roku
 • 305 mln € zysku netto w 2006 roku

Cele strategiczne:

 • bycie wiodącym ubezpieczycielem w regionie Europy Środkowej i Wschodniej
 • podniesienie wartości Joint Venture z 5,1 miliarda € w 2007 do przynajmniej 10 miliardów € w 2012
 • wzrost i zwiększenie udziału w rynku, zachowując stabilne wskaźniki finansowe
 • inwestycja w produkty i innowacje w kanałach dystrybucji: projekt dystrybucji online rozpoczynający się na Węgrzech
 • działanie globalnie, raczej z szeroką gamą produktów i usług, niż z ofertą niszową
 • kreowanie wartość i wykorzystywanie synergii w ramach grupy, poprzez utworzenie centrów kompetencji
 • zbudowanie silnego zespółu działającego na poziomie lokalnym i międzynarodowym, z duchem przedsiębiorczości nastawionym na wynik

Generali Polska - aspiracje 2008-2012:

 • jedna z wiodących grup ubezpieczeniowych
 • nakierowanie na klientów indywidualnych i korporacyjnych (ubezpieczenia, emerytury, zdrowie, zarządzanie aktywami):
 • być w Top 5 na rynku ubezpieczeń majątkowych
 • być w Top 5 na rynku ubezpieczeń na życie ze składką regularną (uwzględniając przychód z ubezpieczeń zdrowotnych)
 • być w Top 5 na rynku funduszy emerytalnych
 • zyskowna firma zbudowana na duchu przedsiębiorczość

Ofensywny wzrost organiczny:

 • strategia multikanałowej dystrybucji produktów
 • wzmocnienie istniejących kanałów dystrybucji (tradycyjne sieci sprzedaży, bancassurance)
 • wejście w nowe kanały dystrybucji (pośrednicy finansowi)
 • budowa przewagi konkurencyjnej na innowacyjnych rozwiązaniach produktowych i jakości serwisu
 • efektywniejsze wykorzystanie bazy klientów(cross-selling)
 • nowe obszary biznesowe (ubezpieczenia zdrowotne)
 • inwestycje w kapitał ludzki

Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie: www.generali.pl