OC
AC
NNW
OFE
NA ŻYCIE
DOM I MIESZKANIE
PARTNERZY
KONTAKT

PCC
UMOWA
VAT-24
AKC-U
WYPOWIEDZ
OC

ryszardsztachelski
@wp.pl
660433370
UNIQA
HESTIA
GENERALI
COMPENSA
WARTA
BTA
HDI
TUW
INTER RISK
PZU
TUZ
GOTHAER
AXA
PROAMA
LIBERTY
ALLIANZ
Do Grupy Ubezpieczeniowo - Finansowej WARTA należą m.in. TUiR WARTA, TUnŻ WARTA. TUiR WARTA S. A. posiada także 30% akcji KBC TFI S.A. Grupa WARTA oferuje ubezpieczenia majątkowe, osobowe i komunikacyjne, polisy na życie, ubezpieczenia emerytalne i programy inwestycyjne, łączy produkty i usługi poszczególnych spółek. Dzięki temu do dyspozycji Klienta przedkładana jest pełna i komplementarna oferta przeznaczona zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm. Aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom Klientów, WARTA systematycznie wzbogaca ofertę o nowe produkty, dostosowuje je do indywidualnych potrzeb oraz zwiększa zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Wartości naszej marki mają podkreślać, że WARTA to firma z wieloletnim doświadczeniem, rzetelna i odpowiedzialna, a zarazem dynamicznie nadążająca za rynkiem, aktywnie nastawiona do potrzeb współczesnego klienta. Solidne fundamenty i troska o klienta to esencja marki WARTA.

Nasze wartości to:

  • Orientacja na Klienta - to odpowiedzialne i świadome myślenie o Kliencie. To wybieganie myślą w przyszłość i tworzenie dla niego nowych możliwości, a także lojalne i uczciwe oferowanie najlepszych rozwiązań, bez względu na ich skalę i charakter.
  • Otwartość i szczerość - to aktywne, pełne wyobraźni podejście do zadań, a nie zamykanie się w utartych schematach. To współpraca ze wszystkimi w firmie.
  • Profesjonalizm - to kompetencja, rzetelność i dobre wywiązywanie się z powierzonych zadań. To także ciągłe dążenie do osiągania jak najlepszych wyników.
  • Partnerstwo - to współpraca, której celem jest przygotowywanie jak najlepszych rozwiązań dla Klienta.
  • Szacunek - to zrozumienie i otwartość, a także uczciwość i szczerość, które są podstawą pozytywnych relacji zarówno z Klientami, jak i między pracownikami.

Budujemy nową jakość na rynku usług finansowych. Skutecznie zaspokajamy potrzeby finansowe i ubezpieczeniowe Klientów indywidualnych i Firm.

Do każdego Klienta podchodzimy z szacunkiem i życzliwością. Tworzymy partnerskie relacje z naszymi pracownikami. Przynosimy zyski naszym akcjonariuszom. Chcemy przyczyniać się do rozwoju społeczności, w której żyjemy.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. działa na polskim rynku od 1920 roku. Jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Potwierdzeniem mocnej pozycji biznesowej WARTY i jej ważnej roli w działalności ubezpieczeniowej dla Grupy KBC w Europie Środkowo - Wschodniej jest m.in. przyznana przez agencję Standard&Poor's wysoka ocena ratingowa A-.
Bardzo bogata oferta ubezpieczeń, w tym m.in. komunikacyjnych, majątkowych i osobowych, obejmująca ponad 160 produktów ubezpieczeniowych, zapewnia szeroką ochronę zarówno Klientom indywidualnym, jak i firmom. Dzięki licznym opcjom i wariantom, każdy Klient może sam określić warunki i przedmiot ubezpieczenia, skomponować produkt na miarę własnych potrzeb.
Dane firmy: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. CENTRALA ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000016432; NIP 521-04-20-047; Wysokość kapitału zakładowego: 109 476 570 zł opłacony w całości.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. działa od 1995 roku. W ofercie spółki kierowanej zarówno do Klientów indywidualnych, jak i firm, znajdują się tradycyjne polisy oraz ubezpieczenia z funduszem. Produkty Towarzystwa są dopasowane do konkretnych potrzeb i oczekiwań Klientów. Dane firmy: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000006420, NIP 951-10-03-932; Wysokość kapitału zakładowego: 101 600 000 zł opłacony w całości

Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie: www.warta.pl